Myslite na prírodu okolo seba
a nevyhadzujte veci zbytočne

Každá domácnosť produkuje väčšie či menšie množstvo odpadu. Vzniku odpadu ale môžeme predísť,
a to tým, že vôbec nevznikne. Často totiž vyhadzujeme veci zbytočne.

Ako predchádzať vzniku odpadu

Čím menej odpadu budeme mať doma, tým menej sa oň budeme musieť starať. Je to jednoduchá rovnica.

Viac informácií

Ako správne triediť odpad

Pokiaľ už nejaký odpad u vás doma vznikne, poďme si ukázať, kam a ako ho správne triediť.

Viac informácií

Kompostovanie je moderné

Doma vyprodukujeme množstvo materiálu, ktorý by sme do koša hádzať nemuseli. Zriaďte si kompost, ktorý má množstvo výhod. Môžete ho mať i doma.

Viac informácií

Vermikompostovanie

Kompostovanie v byte alebo vermikompostovanie Aj v byte sa dá z organických zvyškov vyrobiť skvelé hnojivo.

Viac informácií