zdieľať

Ako správne triediť odpad

Prvým krokom k efektívnemu hospodáreniu s odpadom je jeho minimalizácia, následné znovupoužívanie a tým posledným je separácia odpadu a využívanie tak vzniknutých druhotných surovín.

Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu z čoho iba necelých 10 % sa úspešne využije ako druhotná surovina. Skúsme to spolu zmeniť.

Ak si neviete rady s tým, čo patrí do ktorého odpadkového koša, tu je pár všeobecných tipov, ako správne triediť.

PAPIER

2-2-1-waste-management-papir-original

ÁNO

kancelársky papier, noviny a časopisy, obálky, kartón recyklačné symboly: PAP, 20, 21, 22, 23

NIE

použité servítky, mastný, špinavý alebo vlhký papier, voskový papier

PLASTY

2-2-2-waste-management-plast-original

ÁNO

PET, plastové poháriky, plastové tašky a vrecká, plastové nádoby a obaly recyklačné symboly: PET, HDPE, LDPE, PP, PS

NIE

nádoby a obaly z olejov a chemikálií, jogurtové viečka

SKLO

2-2-3-waste-management-sklo-original

ÁNO

fľaše, rozbité sklo, kuchynské sklo recyklačné symboly: GL, 70, 71, 72

NIE

porcelán, fľaše od chemikálií, zrkadlá

TETRAPAKY

2-2-4-waste-management-napojovykarton-original

ÁNO

nádoby od džúsov, mlieka a podobne

NIE

recyklačné symboly: C/PAP

BIOODPAD

2-2-5-waste-management-organickyodpad-original

ÁNO

zvyšky ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky z kávy

NIE

orechové lístie, kosti, vlasy, nechty, surové aj tepelne upravované mäso

OSTATNÝ ODPAD

2-2-6-waste-management-smesnyodpad-original

použité a špinavé servítky, recyklované obaly ako toaletná rolka alebo obal od vajíčok

symbol začínajúci na C/xx = zmiešaný materiál (okrem C/PAP = tetrapak)

Na čo sa pýtate najčastejšie

 • Špinavé servítky, zašpinené sáčky od desiaty – komunálny odpad
 • Použité papierové vreckovky – komunálny odpad
 • Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria na miesta spätného odberu
 • Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – opláchnuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho odpadu
 • Polystyrénová výplň veľkých balíkov (napr. nábytku)/ obaly z obedov – plasty, len v prípade čistého, avšak v mnohých obciach sa polystyrén neseparuje.
 • Sieťka od citrónov – plasty
 • Blistre od žuvačiek či liekov – komunálny odpad
 • Rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec - komunálny odpad
 • Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad
 • Viečka od jogurtov – hliník, kovy
 • Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. predajne elektro)

Tipy

 • Z obálok s plastovým okienkom nie je potrebné oddeľovať plastovú časť, takisto ani odstraňovať kovové sponky s papiera (časopisov, zošitov).
 • Kelímky od jogurtov netreba pred vyhodením umývať.
 • Stlačením PET fľaše získate 4-krát viac miesta v odpadkovom koši, a znížite tak aj náklady na ich prepravu.
 • Ak si nie ste istí, ktorý kôš použiť, pozrite sa na recyklačný symbol na obale.
 • Pokiaľ spúšťate kompostovanie doma, pozor na exotické plodiny ako citrusy, s ktorými si vaše kompostovisko nemusí poradiť. Preto sa všeobecne odporúča ich do kompostu nedávať.

Produkty

zdieľať

5 dôvodov, prečo variť doma

Varení doma je radosť. Ako často doma varíte vy?

Viac informácií

Suché potraviny

Viac informácií

Aj nákup môže mať štýl

Keď idete nakupovať, skúste si vziať vlastné plátené vrecká na ovocie a zeleninu. Zminimalizujete tak veľké množstvo plastových vreciek.

Ako sa ešte dá minimalizovať odpad?