zdieľať

Ako správne triediť odpad

Prvým krokom k efektívnemu hospodáreniu s odpadom je jeho minimalizácia, následné znovupoužívanie a tým posledným je separácia odpadu a využívanie tak vzniknutých druhotných surovín.

Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu z čoho iba necelých 10 % sa úspešne využije ako druhotná surovina. Skúsme to spolu zmeniť.

Ak si neviete rady s tým, čo patrí do ktorého odpadkového koša, tu je pár všeobecných tipov, ako správne triediť.

PAPIER

2-2-1-waste-management-papir-original

ÁNO

kancelársky papier, noviny a časopisy, obálky, kartón recyklačné symboly: PAP, 20, 21, 22, 23

NIE

použité servítky, mastný, špinavý alebo vlhký papier, voskový papier

PLASTY

2-2-2-waste-management-plast-original

ÁNO

PET, plastové poháriky, plastové tašky a vrecká, plastové nádoby a obaly recyklačné symboly: PET, HDPE, LDPE, PP, PS

NIE

nádoby a obaly z olejov a chemikálií, jogurtové viečka

SKLO

2-2-3-waste-management-sklo-original

ÁNO

fľaše, rozbité sklo, kuchynské sklo recyklačné symboly: GL, 70, 71, 72

NIE

porcelán, fľaše od chemikálií, zrkadlá

TETRAPAKY

2-2-4-waste-management-napojovykarton-original

ÁNO

nádoby od džúsov, mlieka a podobne

NIE

recyklačné symboly: C/PAP

BIOODPAD

2-2-5-waste-management-organickyodpad-original

ÁNO

zvyšky ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky z kávy

NIE

orechové lístie, kosti, vlasy, nechty, surové aj tepelne upravované mäso

OSTATNÝ ODPAD

2-2-6-waste-management-smesnyodpad-original

použité a špinavé servítky, recyklované obaly ako toaletná rolka alebo obal od vajíčok

symbol začínajúci na C/xx = zmiešaný materiál (okrem C/PAP = tetrapak)

Na čo sa pýtate najčastejšie

 • Špinavé servítky, zašpinené sáčky od desiaty – komunálny odpad
 • Použité papierové vreckovky – komunálny odpad
 • Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria na miesta spätného odberu
 • Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – opláchnuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho odpadu
 • Polystyrénová výplň veľkých balíkov (napr. nábytku)/ obaly z obedov – plasty, len v prípade čistého, avšak v mnohých obciach sa polystyrén neseparuje.
 • Sieťka od citrónov – plasty
 • Blistre od žuvačiek či liekov – komunálny odpad
 • Rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec - komunálny odpad
 • Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad
 • Viečka od jogurtov – hliník, kovy
 • Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. predajne elektro)

Tipy

 • Z obálok s plastovým okienkom nie je potrebné oddeľovať plastovú časť, takisto ani odstraňovať kovové sponky s papiera (časopisov, zošitov).
 • Kelímky od jogurtov netreba pred vyhodením umývať.
 • Stlačením PET fľaše získate 4-krát viac miesta v odpadkovom koši, a znížite tak aj náklady na ich prepravu.
 • Ak si nie ste istí, ktorý kôš použiť, pozrite sa na recyklačný symbol na obale.
 • Pokiaľ spúšťate kompostovanie doma, pozor na exotické plodiny ako citrusy, s ktorými si vaše kompostovisko nemusí poradiť. Preto sa všeobecne odporúča ich do kompostu nedávať.

Produkty

zdieľať

Mäta a bazalka

Viac informácií

Koriander

Viac informácií

Aj nákup môže mať štýl

Keď idete nakupovať, skúste si vziať vlastné plátené vrecká na ovocie a zeleninu. Zminimalizujete tak veľké množstvo plastových vreciek.

Ako sa ešte dá minimalizovať odpad?